Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion
Du vil på vores domæner (www.phinder.dk og www.phinder.eu) blive mødt af en samtykke boks, der giver dig mulighed for at tilpasse dine præferencer i forbindelse med om tredjeparter må behandle dine cookies til forskellige formål. Hos Phinder lægger vi stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores tjenester. Derfor har vi en klar politik om at behandle de oplysninger du giver os ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv, og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Denne hjemmeside ejes og drives af Phinder ApS, Frederiksholms Kanal 30 A5, 1220 København K, Tlf. +45 30 48 51 71, email: kontakt@phinder.dk.

Hvis du vil vide mere om reglerne for lovlig behandling af personoplysninger, kan du få mere udførlig information i Databeskyttelsesforordningen og på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

Vi opdaterer og ændrer løbende vores privatlivs- og cookiepolitik, så den er tilpasset gældende lovgivning samt den teknologiske udvikling. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Datoen for seneste opdatering af privatlivs- og cookiepolitikken er torsdag den 8. april 2021.

Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Phinder ApS ("vi", "vores" eller "os") behandler personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af kunder, samarbejdspartnere, leverandører og jobsøgere samt markedsføring og brug af vores hjemmeside.
1. Dataansvarlig
Phinder ApS
CVR: 41653175
Frederiksholms Kanal 30 A5
1220 København K
kontakt@phinder.dk
+45 30 48 51 71

2. Kontakt
Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på telefon +45 30 48 51 71 eller på kontakt@phinder.dk.

3. Beskrivelse af behandling
3.1. Behandling af personoplysninger i forbindelse med vores administration af kundeforholdet

Når du eller den virksomhed du arbejder for køber et produkt hos Phinder ApS, indsamler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger:
Fornavn
Efternavn
Ansættelsessted
Jobtitel
Emailoplysninger
Telefonoplysninger

Vi indsamler også din virksomheds CVR nummer for, at kunne levere vores produkter.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, og personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller den virksomhed du arbejder for.

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesser er, at sikre effektiv administration af kundeforholdet, samt at vi i øvrigt kan behandle dine personoplysninger i relation til generelle kunderelaterede aktiviteter.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor vi opbevarer dine personoplysninger længere end 5 år fra tidspunktet, hvor kundeforholdet ophører, vil vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.

Deling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog dele dine personoplysninger med vores bankforbindelser, advokater og revisorer i forbindelse med vores efterlevelse af hvidvaskreglerne, ligesom vi også kan dele dine personoplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49.1.b-e.

3.2. Behandling af personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af samarbejdsrelationer

Når du eller den virksomhed du arbejder for indgår i et samarbejde med Phinder ApS om f.eks. udvikling af software, salg af software eller lignende, indsamler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger:
Fornavn
Efternavn
Ansættelsessted
Jobtitel
Emailoplysninger
Telefonoplysninger

Vi indsamler også din virksomheds CVR nummer for, at kunne levere vores produkter.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, og personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller den virksomhed du arbejder for.

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesser er, at sikre effektiv administration af samarbejdsforholdet, samt at vi i øvrigt kan behandle dine personoplysninger i relation til generelle samarbejdsrelaterede aktiviteter.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter kontraktforholdets ophør. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor vi opbevarer dine personoplysninger længere end 5 år fra tidspunktet, hvor kontraktforholdet ophører, vil vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.

Deling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Endelig kan dine personoplysninger overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Phinder ApS med generelle driftsrelaterede aktiviteter.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49.1.b-e.

3.3. Behandling af personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af leverandørrelationer

Når du eller den virksomhed du arbejder for leverer en eller flere ydelser til Phinder ApS, f.eks. delelementer til software eller lignende, indsamler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger:
Fornavn
Efternavn
Ansættelsessted
Jobtitel
Emailoplysninger
Telefonoplysninger

Vi indsamler også din virksomheds CVR nummer.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, og personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller den virksomhed du arbejder for.

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesser er, at sikre effektiv administration af leverandørforholdet, samt at vi i øvrigt kan behandle dine personoplysninger i relation til generelle leverandørrelaterede aktiviteter.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter kontraktforholdets ophør. I visse tilfælde vil vi opbevare dine oplysninger længere af dokumentationshensyn. I tilfælde, hvor vi opbevarer dine personoplysninger længere end 5 år fra tidspunktet, hvor kontraktforholdet ophører, vil vi gøre dig opmærksom på de(t) konkrete forhold, der begrunder denne længere opbevaringsperiode.

Deling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Endelig kan dine personoplysninger overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Phinder ApS med generelle driftsrelaterede aktiviteter.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49.1.b-e.

3.4. Behandling af personoplysninger i forbindelse med drift, markedsføring, og optimering af vores hjemmeside samt statistik

Behandling af personoplysninger til driftsformål.
Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af "nødvendige cookies" personoplysninger om din brug af hjemmesiden. Sådanne nødvendige cookies kan f.eks. være cookies der husker, at du tidligere har givet dit samtykke til placeringen af "ikke-nødvendige" cookies samt cookies, der beskytter kontaktformularer fra misbrug af robotter.

De personoplysninger som vi anvender indhentes via din brug af vores hjemmeside.

Vi behandler de personoplysninger der kommer fra nødvendige cookies med hjemmel i GDPR, artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at tilbyde dig en hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik nedenfor, samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Behandling af personoplysninger til markdsføringsformål.
Når du bruger vores hjemmeside, indsamles der med dit samtykke cookies om din brug af hjemmesiden til brug for markedsføringsformål. Sådanne cookies kan f.eks. være cookies, der tæller besøgstrafik samt husker hvilke sider du har kigget på. Vi bruger personoplysningerne indsamlet via cookies i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation.

De personoplysninger som vi anvender indhentes via din brug af vores hjemmeside. Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger, herunder:
Sessions-id
Sessions-tidspunkt
Sessions-længde
Adfærdsmønstre
Præferencer

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6.1.a.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik nedenfor, samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Behandling af personoplysninger til statistikformål.
Når du bruger vores hjemmeside, indsamles der med dit samtykke cookies om din brug af hjemmesiden til brug for statistikformål. Sådanne cookies kan f.eks. være cookies, der tæller besøgstrafik samt husker hvilke sider du har kigget på, hvor længe du har været på de enkelte sider, hvor længe dit samlede besøg har været, om du har besøgt siden før m.v. Vi bruger personoplysningerne indsamlet via cookies til at kunne udarbejde statistikker over brugen af vores hjemmeside, herunder for at kunne forbedre hjemmesiden.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6.1.a.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik nedenfor, samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Behandling af personoplysninger med henblik på kontakt.
Når du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside med henblik på at blive kontaktet, modtage informationer og/eller få en demo, indsamler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger:
Fornavn
Efternavn
Emailoplysninger
Telefonoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.a. (samtykke).

Når du udfylder en formular, anvender vi dine personoplysninger til at sende dig mails og/eller kontakte dig telefonisk for at imødekomme dit ønske om at komme i kontakt med os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Deling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe der foreligger gensidig kontakt mellem dig og Phinder ApS - og i 2 år derefter.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49.1.b-e.

3.5. Behandling af personoplysninger i forbindelse med vores brug af sociale medier
Phinder ApS har en aktiv virksomhedsprofil på LinkedIn, der leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Compa-ny, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

LinkedIn (U.S.) er certificeret i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

Vi anvender LinkedIn til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde webinare, dele indsigter, erfaringer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via LinkedIn interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med LinkedIn.

LinkedIn er selvstændigt dataansvarlig for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til LinkedIn's egne formål, ligesom Phinder ApS vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for LinkedIn's platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen.

For yderligere information om LinkedIns behandling af personoplysninger henvises til deres privatlivspolitik, som kan findes her.

3.6. Behandling af personoplysninger i forbindelse med vores administration af rekrutteringsproces
I forbindelse med behandling af din ansøgning om arbejde hos Phinder ApS, indsamler vi en række personoplysninger om dig under rekrutteringsprocessen samt i visse tilfælde efterfølgende for rekrutteringsprocessen, hvor du ikke er blevet tilbudt et job, men hvor vi ønsker at gemme din ansøgning til brug for eventuelle fremtidige ledige stillinger.  

Dine personoplysninger indsamles til at vurdere, om du er egnet til ansættelse. Vi indsamler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder:
Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, email- og telefonoplysninger)
Ansættelses- og ansøgningsoplysninger (uddannelsesniveau, oplysninger indeholdt i ansøgningsmateriale/CV, tidligere ansættelsesbaggrund og referencer, uddannelseshistorik og kvalifikationer)
Personbillede, hvis medsendt i ansøgningsmaterialet

Vi behandler i særlige tilfælde følsomme oplysninger om dig, herunder:
Helbredsoplysninger, f.eks. oplysninger om sygdom eller særlige behov som følge af sygdom, handicap eller lignende
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, artikel 6.1.f. Vores legitime interesser er at sikre en effektiv rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af den eller de mest egnede kandidater.  

Opbevaringsperiode
I de tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, vil dette ske med hjemmel i GDPR, artikel 9.2.f i tillæg til artikel 6.1.f, som nævnt ovenfor. Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har fundet den eller de mest egnede kandidater. I visse tilfælde vil vi med dit samtykke opbevare din ansøgning samt tilhørende personoplysninger i 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har fundet den eller de mest egnede kandidater.

Deling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog overlade dine personoplysninger til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Phinder ApS med vores ansættelsesproces.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre der er en specifik årsag hertil. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49.1.b-e.

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, artikel 6.1.e eller artikel 6.1.f (se ovenfor under behandlingsgrundlag), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at udfylde formularen herunder, eller kontakte Phinder ApS på e-mail kontakt@phinder.dk